Illustrationer-lång

Akvarell-illustrationer för ny kund Fazer!

Här är några akvarell-illustrationer jag gjort för Fazer Culinary Team och som kommer att användas i sin helhet, eller var och en för sig, i utvalda sammanhang under 2018.