VW-Vepa-21-nov-2017

Volkswagen och Bingo Rimér

Tillsammans med Bingo Rimér producerar jag fr o m 2017 på löpande band diverse bildmaterial för Volkswagen. En hel del Photoshop, en del analogt och en massa kul!